Vil ha en helt ny togstasjon i Råde

RÅDE STASJON:  I 2013 ble Råde stasjon modernisert. Jernbaneverket vil nå bygge ny i retning Rygge. foto: fb

RÅDE STASJON: I 2013 ble Råde stasjon modernisert. Jernbaneverket vil nå bygge ny i retning Rygge. foto: fb

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Jernbaneverket vil bygge ny Råde stasjon en kilometer vest for dagens. Gamle traséplaner til Seut må droppes.

DEL

Bestill MA+ i 8 uker for kun 99 kroner og få tilgang til alt digitalt innhold!

I 2013 ble Råde stasjon rustet opp for 155 millioner kroner. Stasjonen ligger i en kurve og er ikke egnet for fremtidens jernbane, fastslår Jernbaneverket. Den nye stasjonen skal ligge på en rettest mulig toglinje. Dagens stasjonsanlegg i Råde blir lagt ned når dobbeltsporet står klart om få år.

Togene skal kunne kjøre i 250 kilometer i timen fra Råde til Seut, men for å unngå å måtte legge stasjonen enda lenger fra Karlshus er kravet satt ned til 200 kilometer i stasjonsområdet. Det opplyste planleggingsleder Iselin Eng i Jernbaneverket i en orientering for formannskapet i Fredrikstad i forrige uke. Samme dag ble også politikerne i Råde informert.

Den nye stasjonen vil ligge 1,7 kilometer fra rådhuset i Karlshus. Jernbaneverket foreslår å bygge tre spor ved stasjonen, for å øke fleksibiliteten. Det blir lettere å kombinere passasjer- og godstrafikk.

– Må flytte traseen

På 1990-tallet satte Råde kommunestyre og bystyret i Fredrikstad av områder for en fremtidig trasé for dobbeltspor fra Haug i Råde til Seut. Nå viser det seg at grunnen er så dårlig at linjen ikke kan brukes. Jernbanen må flyttes.

– Grunnundersøkelsene viste at denne traseen ikke var gjennomførbar. Vi måtte finne et alternativ, sa Jernbaneverkets rådgiver Gunnar Stenvik i formannskapsmøtet.

Delvis i tunnel

Jernbaneverket har vurdert i alt åtte ulike traseer og landet på å legge linjen øst for Seutelva, på tryggere grunn. Fra Skinnerflo til Seut vil jernbanen delvis gå i tunnel. Her kan dobbeltsporet bygges uten å stenge jernbanen for trafikk.

Jernbaneverket har vurdert å legge sporet nærmere den vedtatte traseen fra 1990-tallet. Men her var det nødvendig å stenge banen for trafikk i ett til to år under bygging. Jernbaneverket møtte grunneiere i stort folkemøte på Bøndernes hus

Vurderte tunnel til Merkur

For å gjøre belastningen mindre for grunneiere har utrederne også sett på muligheten for å bygge en lang tunnel fra Seutelva under Gluppe og Trosvik frem til Merkurbanen. Det viste seg at denne tunnelen ville bli svært dyp, på grunn av grunnforholdene og fordi den måtte legges under den nye vanntunnelen fra Veumdalen til Seutelva. Løsningen ville bli svært kostbar og vanskelig å gjennomføre.

Artikkeltags