Fornyer 10-årige beiteavtaler på Sletterøyene og i Tombdalen

FORNYER LEIEAVTALEN: Erling Ek Iversen i Tombdalen i Råde driver med østlandsk rødkolle.

FORNYER LEIEAVTALEN: Erling Ek Iversen i Tombdalen i Råde driver med østlandsk rødkolle. Foto:

Torsdag sier ventelig politikerne i Råde ja til nye, 10-årige beiteavtaler på Sletterøyene og i Tombdalen.

DEL

Da sakene var oppe i formannskapet i november, ble avtalene enstemmig vedtatt.

Den ene avtalen gir Tomb videregående skole rett til beite med husdyr på Sletterøyene for en periode på 10 år fra inngangen til 2018.

Det skal ikke betales beiteavgift, men beite må foregå slik Fylkesmannen mener: Storfe kan beite årlig på Store Sletter, mens sau bare kan beite hvert tredje år her. På Mellom og Søndre Sletter kan sau beite årlig. I 2018 og 2019 skal det ikke beite sau på Store Sletter. Etter botanisk vurdering fra fylkesmannen skal det om 2 år avtales når sauebeiting kan gjenopptas.

Beitingen krever tilgang på ferskvann og fylkesmannens miljøvernavdavelig har påtatt seg ansvaret for vanntilførsel til Mellom og Søndre Sletter eller å dekke kostnadene ved flytting av dyr dersom vanntilgangen ikke lar seg opprettholde i beitesesongen.

I den andre avtalen, i Tombdalen, fornyes den 10-årige leiekontrakten mellom Råde kommune og leietakerne Anne og Per-Erik Tofteberg og Erling Ek Iversen av et beiteområde på 90 dekar.

Leietakerne må her betale en årlig leieavgift på i alt 1500 kroner, samt vedlikeholde husdyrgjerder, grøfter og gressmark i leieperioden.

Artikkeltags