Har vokst seg ut av Råde: – Det er trist at det skal stoppe hos kommunen

Råde og Onsøy Rideklubb har gjort flere forsøk på å få seg et eget sted å være i Råde. Prosessen har ifølge klubbens leder stoppet hos kommunen, og klubben har ingen steder å være.