Krever svar om stort sykefravær i Råde kommune

Artikkelen er over 2 år gammel

Både rådmannen og politikerne i Råde ser med bekymring på det store sykefraværet i en rekke avdelinger i kommunen. I hjemmebaserte tjenester var fraværet i 2017 på hele 17,2 prosent.