Frykter for fremtiden til Tomb videregående skole

Åpen julegård på Tomb.

Åpen julegård på Tomb. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ledelsen ved Tomb vgs er redde for skolens fremtid etter skattemyndighetene skjerper kravene til friskolene. Det kan få katastrofale følger for hele skolen med 250 elever og 60 ansatte.

DEL

Informasjonsleder Kari-Mette Sundby ved Tomb videregående skole (med landbruksstudier) er svært bekymret for skattemyndighetenes utspill.

Skattedirektoratet vil nemlig at Tomb og andre friskoler skal fratas den retten de har hatt til momskompensasjon for internatdriften.

– Det betyr at vi her på Tomb må skyve en økning i boutgiftene på alt fra femten til tjue prosent over på våre elever som bor på internatet. For tiden har vi 160 elever som bor her på skolen. Fra ledelsens side er vi engstelige for at en så stor prisøkning vil føre til et betydelig frafall av elever på skolen, sier hun.

– Vi føler at skolen seiler i medvind for tiden. Vi har aldri hatt et så høyt elevtall og flere vil bo på internatet enn noen gang før. Men skattemyndighetens jakt på friskolene kan slå beina under hele internatdriften. Det kan i neste omgang gi katastrofale følger for hele skolevirksomheten her på Tomb, påpeker Sundby.

Skuffet over regjeringen

Hun understreker videre at Tomb har en presset økonomi, slik at skolen ikke kan subsidiere en økning i boutgiftene for elevene på internatet.

Prisene der varierer fra 4.700,- til 5.800 kroner avhengig av standard. Men boutgiftene inkluderer også helpensjon for elevene.

– Jeg må jo si at vi er skuffet over regjeringen og finansminister Siv Jensen i denne saken, presiserer Kari-Mette Sundby.  

– Det er overraskende at en regjering med Frp og Høyre er så ivrig etter å øke skattetrykket for friskolene. Men vi håper jo på at vår paraplyorganisasjon, Kristne Friskolers Forbund (KFF), skal få gjennomslag i regjeringen med våre synspunkter. Dette dreier seg nemlig om en helt ny tolkning av dagens regelverk, som vi synes er svært urimelig, avslutter Kari-Mette Sundby.

Artikkeltags