Det er Rygge-Vaaler Sparebank i Moss som har tiltrådt pantet og som er den formelle eier av båten.
Om alt går som det skal – og det tror de ansvarlige i banken – er båten fjernet og kjørt bort for opphugging i god tid før båt/sommer-sesongen.

Bortfrakting neste

– Nå handler det om å få båten opp i flytende stilling. Neste trinn er bortfrakting sjøveien – til et sted der den hugges opp, sier informasjonssjef Ivar A. Christoffersen i Rygge-Vaaler Sparebank.
Firmaet som skulle overta båten for borttauing, har trukket seg med henvisning til at kiloprisen for jern har falt dramatisk. Banken ligger nå i forhandlinger med to nye interessenter og håper på en løsning i løpet av kort tid.

Vil bli ferdig

– Det er i alles interesse å bli ferdig med denne saken fortest mulig, sier Christoffersen.
Kostnadsrammen for tilintetgjørelsen av båten er ikke fastsatt, men det antydes at banken – foruten tiltrådt pant – ender opp med en regning for redningsaksjonen på anslagsvis tre millioner kroner.

Frakt neste

I går var 15-20 personer i gang, sammen med kraner og annet utstyr, ved fergekaia i Moss.
Da avisen gikk i trykken i går kveld var det rett før Lystbåten igjen var flytende.
– Nå skal vi få båten bort fra kanalen og forhandler med to parter om en overtakelse, sier Christoffersen.