Jobb-bonanza i det nye storfylket - søker 37 medarbeidere

Det er jobb-bonanza i Viken. 37 stillinger innen infrastruktur er lyst ut.