– Dette er en unik mulighet for innbyggerne til å skape noe helt nytt og samtidig historisk. Fylkesvåpenet til Viken skal være med oss i generasjoner, sier Andreas Lervik, som er medlem i fellesnemnda for Viken fylkeskommune i en pressemelding.

Lervik leder også arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken.

Fristen for å komme med forslag på hvordan det nye fylkesvåpenet i Viken skal se ut, er satt til 22. november 2018.

Frir til studenter

I tillegg til den store publikumskonkurransen går det også ut egne invitasjoner til de videregående skolene, høgskolene og universitetene i de tre «Viken-fylkene» Akershus, Buskerud og Østfold i disse dager.

Lervik håper derfor han får se mange gode forslag til nytt fylkesvåpen i løpet av de neste ukene.

Deretter skal forslagene i tur og orden vurderes av administrasjonen i de tre fylkene, arbeidsgruppa P1, fellesnemnda for Viken fylkeskommune og de tre fylkestingene.

Endelig valg av fylkesvåpen vil skje i mai 2019.

– Viktig symbol og identitetsbygger

Lervik sier fylkesvåpenet er et viktig symbol og en identitetsbygger både for ansatte og innbyggere.

– Det skal synliggjøres på alt fra digitale flater, saksframlegg og brevark, til skilting på bygging og symbol på fylkesordførerkjedet. Dette er Viken fylkeskommune sitt våpen, understreker Lervik og understreker at fylkesvåpenet ikke skal være en sammensmelting av de tre eksisterende fylkeskommunenes Akershus, Buskerud og Østfold.

Her kan du lese mer om konkurransen.

Dette er Viken

  • Viken fylkeskommune skal fra 2020 bestå av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. 
  • Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo.
  • I Viken vil det fra 2020 være 49 kommuner. 16 av dem vil ha under 5000 innbyggere.
  • Viken vil ha et areal på 24 017 kvadratkilometer. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.