Klør du deg i hodet når du får et offentlig brev? Nå skal det bli enklere

Kommunikasjonssjef Mimi Kopperud Slevigen sier språket i offentlige papirer skal bli enklere å forstå.

Kommunikasjonssjef Mimi Kopperud Slevigen sier språket i offentlige papirer skal bli enklere å forstå. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Sliter du med å forstå offentlig informasjon? Da er du ikke alene. Nå skal språket bli klarere.

DEL

Seks kommuner i Viken får til sammen 200.000 kroner i støtte til språkarbeid fra KS.

Kommunene er Indre Østfold, Råde, Oppegård, Frogn Ullensaker og Øvre Eiker. Aldri før har så mange kommuner og fylkeskommuner satset på klart språk, står det i pressemeldingen fra KS, kommunenes interesseorganisasjon.

Indre Østfold kommune får 40.000 kroner i denne omgang.

– Pengene skal gå til å leie inn en kursholder for saksbehandlere og redaktører på kommunens hjemmeside. Vi skal ha tydeligere språk slik at alle kan forstå hva som står i de kommunale sakspapirene og ikke minst i brevene fra kommunen, sier kommunikasjonssjef Mimi Slevigen.

Nederst i saken er deler av et saksframlegg gjengitt. Slevigen innrømmer at det er et godt eksempel på tekst som bør vaskes, skriver Smaalenenes Avis.

– Men dette gjelder nok for hele linjen, understreker hun.

Uttrykker seg ulikt

Prosjektrådmann Georg Smedhus sier saksbehandlere fra de fem kommunene som slås sammen, har ulike måter å uttrykke seg på. Nå skal det jobbes for å få et tydeligere skille mellom fakta, alternativer og vurderinger i sakspapirene.

(Saken fortsetter under bildet)

Klart språk

En av tre sliter med å forstå offentlig informasjon. Derfor har KS en satsing på klart språk i kommunesektoren. Nærmere 200 kommuner og fylkeskommuner er i gang, viser en fersk undersøkelse som Oslo Economics har gjennomført for KS.

– Stadig flere kommuner og fylkeskommuner ser verdien av klarspråksarbeid. Den byråkratiske skrivestilen har vært preget av tunge formuleringer og smitte fra kompliserte lovtekster. Dette er et demokratisk problem, men kan i verste fall også medføre at folk ikke får de tjenestene de har behov for. Klarspråk handler om å sette seg i lesernes sted og skrive så folk forstår, sier områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Skrivekurs

Støtten skal blant annet gå til skrivekurs, brukertesting og forbedring av brev, skjemaer og nettekster. Flere skal også jobbe med klart språk i digitale tjenester, står det i pressemeldingen.

– For å lykkes med digitaliseringen og omstilling av offentlig sektor er klart språk en forutsetning. Et av målene med digitale tjenester er at innbyggerne skal kunne løse flere oppgaver på egen hånd – da må språket være forståelig, sier Wieland.

Er dette lettlest?

Under møtet i fellesnemnda for Indre Østfold kommune tirsdag 18. juni er etiske retningslinjer for Indre Østfold kommune en av sakene. Litt ned i denne kan vi lese følgende:

«Ved utarbeidelse av etiske regler mener KS det er viktig at reglene er enkle å forstå og være så konkrete som mulig. De må være relevante i forhold til utfordringer og dilemmaer som kan oppstå, og ha et begrenset omfang slik at de er lette å sette seg inn i. Etikk brukes om systematisk tenking knyttet til hva som er rett og galt.»

Dette står under avsnittet ansvar og forankring:

«Etiske retningslinjer for Indre Østfold kommune skal legge grunnlag for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard med fokus på verdier, ansvar og atferd. Alle har et felles ansvar for å skape gode etiske holdninger og et selvstendig ansvar for at egne handlinger er i tråd med de etiske retningslinjene. Grove og gjentatte brudd vil gi grunnlag for oppsigelse, men mildere reaksjoner vil være en hovedregel, medarbeidere skal ikke være redde for å innrømme feil av frykt for konsekvenser. Målet er å bygge opp en god kultur. Når vi velger å ha etiske retningslinjer blir det satt ord på de forventningene vi har til medarbeidernes atferd, og det er lettere å både diskutere forventninger og ta opp brudd på dem. For at retningslinjene skal være forankret og få effekt må de følges opp av ledelsen.»

Litt lenger ned står følgende:

«Det er valgt en form som er oppdelt i korte tematiske avsnitt med tekst om «hvordan vi gjør det». Setningene er ment å være dekkende uten å utdype og detaljere. Få og enkle regler som lar seg etterleve i praksis er bedre enn mange og kompliserte som ikke blir fulgt opp. De skal være synlige og lett tilgjengelige for alle.»

Dette står under avsnittet framtidige behov:

«Hvis Indre Østfold kommune i framtiden ser behov for å utvikle mer detaljerte retningslinjer innenfor spesielle temaer, kan man eventuelt tydeliggjøre dette ved å komplettere med egne retningslinjespesielle temaer, kan man eventuelt tydeliggjøre dette ved å komplettere med egne retningslinjer innenfor disse områdene.»

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.