Se hvilke lokale politikere som skal styre i Viken

Senterpartiets Johan Edvard Grimstad er en av 87 folkevalgte i storfylket Viken. Det vil han gjerne gjøre noe med.