Foreslår Bastø-nekt for lastebiler i rushtiden

Av

Moss-ordfører Hanne Tollerud mener en mulighet for å minske trafikkproblemene i byen vil være å nekte vogntog å komme med Bastø Fosen i rushtiden. Det reagerer Lastebilforbundet kraftig på.