Ryanair har valgt å inngå forlik med tidligere ansatt Alessandra Cocca i oppsigelsessaken som skulle opp i Moss tingrett 21. mars.

Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier i en pressemelding som kom fredag ettermiddag at et forlik som tilsvarer tre årslønner er en klar innrømmelse, og en akseptabel erstatning for den belastning Cocca er påført i denne saken, som startet da Cocca var ansatt da Ryanair fløy fra Rygge.

På vegne av Cocca har Parat ført flere prinsipielt viktige arbeidsrettsspørsmål for retten.

Tapte i lagmannsretten

Etter at Ryanair først tapte spørsmålet i Høyesterett, om det var i norsk eller irske domstoler saken skulle føres, tapte Ryanair på nytt i lagmannsretten i spørsmålet om rettssaken skulle føres etter norske lover.

Ryanair trekker anke til Høyesterett

– Etter to klare rettsavgjørelser var vi nå klare for å få avgjort spørsmålet om Ryanairs oppsigelse av Cocca var usaklig. Etter forhandlinger har imidlertid Ryanair, sammen med CrewLink, valgt å betale Cocca et beløp på 570.000 kroner, sier Parat-advokaten.

– CrewLink inngikk forlik siden kostandene ved en rettssak i Norge opplagt ville ha oversteget forlikssummen. Saken har heller ikke lenger noen relevans for Ryanair, siden selskapet ikke lenger har noen base i Norge etter at flyplassen på Rygge ble nedlagt i 2016, uttaler Arune Jaraite i Ryanair i en pressemelding fredag ettermiddag.  

Hadde årslønn på 175.000

Rettigheter som norsk arbeidstaker Horn Johannessen sier Coccas årslønn i Ryanair kun var 175.000 kroner i året.

– Cocca har stått støtt i denne saken som nå har vart i fire år. Jeg er glad for at både Ryanair og Crewlink har strukket seg så langt for å bøte på den urett hun har vært utsatt for. Parat og norske arbeidstakere har mye å takke henne for. Nå når de store prinsipielle spørsmålene i saken allerede var avgjort i hennes favør, var det med dette forliket all grunn til å avslutte den fire år lange tvisten. Vi har vist at Ryanair, og alle andre utenlandske flyselskaper, gjennom to avgjørelser i domstolene må forholde seg til norske lover og regler når de driver sin virksomhet i Norge, sier han.

- En seier for alle norske arbeidstakere

Ryanair har hele tiden avvist søksmålet og argumentert med at det er frivillig å jobbe i selskapet. Videre har Ryanair hele tiden hevdet at en eventuell rettssak må føres i Irland og avgjøres etter irsk lov. Parats nestleder Vegard Einan sier erstatningen Cocca nå får, er en seier for alle norske arbeidstakere.

Ryanair tapte i Borgarting lagmannsrett 

– En rekke bransjer, med luftfart i spissen, er i ferd med å bli internasjonalisert. På flere områder er fri flyt av kapital og arbeidskraft positivt, men vår oppgave som en sterk fagforening er å ivareta rettigheter til arbeidstakere som jobber i Norge. Denne saken har gitt oss de nødvendige bekreftelser på at internasjonale selskaper som ønsker å operere i Norge ikke kan løpe fra sine forpliktelser, slik Ryanair har forsøkt i denne saken, sier Einan i pressemeldingen.