Ryanair anket kjennelsen fra Moss Tingrett, der utfallet ble at  lavprisselskapet må forholde seg til norsk lov.

Nå er anken ferdigbehandlet, men det irske selskapet Ryanair fikk ikke medhold i påstanden om at de skal kunne jobbe etter irske lover, skriver NRK Østfold.

Lagmannsretten kom fram til en enstemmig dom, og mener at det er viktig å sikre arbeidstakere vern i det landet de utfører sin økonomiske og samfunnsmessige funksjon.

LES OGSÅ: Går til sak mot Ryanair

Saken om den tidligere Ryanair-ansatte Alessandra Cocca har også vært oppe i lagmannsretten.

Cocca fikk bistand fra fagforeningen Parat, og gikk til sak mot Ryanair for usaklig oppsigelse, og mente rettssaken måtte gå for norske domstoler.

Også den gangen tapte Ryanair i retten, som avgjorde at Cocca-saken skal føres for norske domstoler.

LES OGSÅ: Ny seier over Ryanair