– Dette er en total ansvarsfraskrivelse fra Forsvarsdepartementet sin side, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

LO og Norsk Tjenestemannslag har gjennom brevs form forsøkt å få en avklaring fra politisk hold om hva som skjer med beredskapen når den sivile delen av flyplassen på Rygge legges ned. Utfordringen er at 1. november nærmer seg, og mannskapene ser seg nødt til å søke andre jobber selv om de ønsker å fortsette på Rygge.

Skuffet

– Svaret var lite oppløftende, innrømmer Tor-Arne Solbakken.

Halvannen måned før den sivile flyplassen stenger, er nemlig ingenting avklart med tanke på beredskapen. Status er at Rygge Sivile lufthavn AS med avviklingen har varslet at de ikke lenger kan levere nødvendige flyplasstjenester til Forsvaret.

«Dette gjør at forutsetningene for fortsatt militær drift er endret. Med bakgrunn i dette har Forsvarsdepartementet gitt Forsvarsstaben, med støtte fra Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell, i oppdrag om å være forberedt på å etablere en minimumsløsning som dekker Forsvarets operative behov på Rygge etter 1. november 2016», er svaret statssekretær Øystein Bø gir til LO.

Han poengterer at han er kjent med at Luftforsvaret intensivt jobber med å få på plass en slik løsning. Og viser også til at en sivil aktør ønsker å se på muligheten for å overta den kommersielle driften av Moss lufthavn Rygge.

Problemet er imidlertid at denne aktøren ikke har stablet nok penger på beina. Og ingen flyselskap har søkt om spot-tid slik at de kan operere fra Rygge før tidligst neste høst.

Døgnberedskap

I november 2014 overtok flyplassen på Rygge 40 ansatte fra Luftforsvaret, som står for brann, redning og plasstjenesten (BRP) på Rygge.

Dette skjedde etter en politisk beslutning om nedleggelse av luftforsvarets aktiviteter på Rygge. Mannskapene har siden stått for beredskapen både for militær og sivil luftfart på lufthavnen. To skvadroner står på døgnberedskap på Rygge.(ANB).