Gå til sidens hovedinnhold

Nye brigaderer på Rygge

Artikkelen er over 4 år gammel

Brigader Aage Lyder Longva og brigader Rolf Folland ble mandag offisielt innsatt i sine respektive stillinger. Longva trer inn i rollen som ny stabssjef for Luftforsvaret, og Folland trer inn som sjef for Luftoperativt inspektorat (LOI). Begge har tjenestested på Rygge.

Det ble gjennomført en oppstilling på Luftforsvarets base Rygge hvor sjef Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, benyttet anledningen til å berømme både Longva og Folland, i det de offisielt tredde inn i sine nye stillinger.

– Brigader Rolf Folland startet opprinnelig i Sjøforsvaret, men byttet siden over til Luftforsvaret.  Han har vært flyger på både Sea King og Lynx og blant annet sjef for 330 og 337 skvadron. Han har også vært sjef for Norwegian Aeromedical Detatchment (NAD) i Afghanistan. Folland har også jobbet som sjef ved 137 luftving frem til 2014. Jeg ser frem til å jobbe tett sammen med Folland i fremtiden, sier generalmajoren i en pressemelding fra Luftforsvaret .

Brigader Aage Lyder Longva kom inn i Luftforsvaret som vernepliktig og endte opp som flyger på både F-5 og F-16. Han har lang erfaring som kampflypilot, og hadde blant annet stillingen som sjef 332 skvadronen. Longva har de siste årene vært sjef for 132 luftving, med ansvar for Ørland flystasjon og Luftforsvarets base Bodø.

Ydmyke og takknemlige

Innsettelsen ble etterfulgt av en lunsj i messa på Rygge, hvor det ble holdt takketaler fra både Folland og Longva. Sistnevnte understrekte at han var klar på hvordan han skulle jobbe fremover.

– Jeg ønsker å ha en god dialog med de ansatte, og jeg kommer ikke til å låse meg inne på kontoret. Det gjelder også ovenfor luftvingene og skolene våre. Luftforsvarets ledelse skal ivareta helheten og sørge for gode rammeforutsetninger, men det er luftvingene som leverer vår operative evne. Jeg vil derfor bidra til å gjøre båndene i Luftforsvaret tettere og sørge for at det tilrettelegges for riktig og god dialog mellom nivåene. Lykkes vi med dette vil vi bli enda bedre på å levere operative leveranser til fellesoperasjoner, samtidig som vi fortsetter å ivareta personellet vårt, uttalte brigaderen.

Kommentarer til denne saken