Det var jubel da Forsvarssjefen foreslo å styrke terror- og hovedstadsberedskapen ved å flytte helikoptre fra Nord Norge til Rygge. Det skulle gi spesialstyrkene bedre forutsetning for spisskompetanse.

Nå har regjeringspartiene og Arbeiderpartiet sørget for at Langtidsplanen (LTP) sikrer politisk flertall når saken behandles i Stortinget senere denne måneden. Og der settes Rygge på vent.

GIL

– Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) blir værende på Rygge, og det er viktig, ikke minst fordi det sikrer mange jobber, sier Arbeiderpartiets Svein Roald Hansen. Stortingsrepresentanten synes heller ikke at det er spesielt dramatisk at man nå, som en del av forliket, avventer landmaktstudien som skal være ferdig om et år, før man gjør eventuelle endringer for helikoptrene som var påtenkt Rygge.

Rådeordfører René Rafshol minner om at helikoptrene ikke var påtenkt flyttet til Rygge før etter at erstatningshelikoptre hadde blitt satt inn i tjeneste på Bardufoss. Dette bekrefter Arbeiderparti- toppen Jonas Gahr Støre som i den sammenhengen etterlyser Landmaktstudien.

– Vi styrker Rygge for å bygge opp støtte til spesialstyrkene, sier han i forlengelsen av gårsdagens pressekonferanse på Stortinget. Samtidig er han enig i at man kan oppleve at den endelige avgjørelsen for Rygges del utsettes.

Helikoptere

Rafshol tror studien vil vise at hæren etterspør en helt annen type helikoptre enn det som kan være ørmerket Rygge.

– Hæren vil trenge transporthelikoptre, det er ikke Bell.

Det politiske helikopter-spillet

Erlend Wiborg, Frp, er på sin side tilfreds med at GIL endelig får bli med sin stab på Rygge.

– Nå er den forrige regjeringens vedtak om å flytte det nordover lagt på is en gang for alle.

Forsvarssjefens redegjørelse kan være godt nytt for Rygge

Han mener også at det er knyttet beskjeden dramatikk til beslutningen om å holde helikoptrene i nord.

– Det at helikoptrene flyttes først når alternativet er på plass på Bardufoss er forståelig og et viktig premiss.

Mere penger

Kompromisset mellom regjering og AP gir nytt liv til Kystjegerkommandoen, finansieringen av nye kampfly, ubåter og overvåkningsfly sikres. Basen på Andøya vil legges ned når overvåkningsflyene går i opplag om noen år.

 Nå begynner kampen om helikoptrene

I går ble dessuten regjeringen og støttepartiene V og Krf enige om rammene for forsvarsbudsjettet. Det viser at en økning på snaue to milliarder kroner tilføres 300 millioner i friske midler samt 90 millioner omdisponerte forsvarsbudsjettkroner.

– Det er bra det er en økning å spore, det er viktig, ikke minst for senere års budsjettplanlegging, sier Støre.