– Grensa blir ikke stengt, bekrefter hovedverneombud Audun Martinsen til RB torsdag ettermiddag.

Møtet med ledelsen i Øst politidistrikt varte i flere timer etter at de ansatte ved hovedflyplassen onsdag truet med å stenge grensen fra fredag. Under krisemøtet som ble holdt på Gardermoen politistasjon kom partene til enighet, for å ivareta de ansatte.

– Vi har fått på plass en rotasjonsordning der de ansatte jobber en time på og deretter får en halvtimes pause fra passboksene, fortsetter Martinsen.

Får ni stillinger fra Rygge

Det ble også klart at ni stillinger blir overført fra Moss lufthavn Rygge til Gardermoen fra og med 1. november. Dette i tillegg til de 14 stillingene som ble omdisponert i helgen.

Et annet tiltak er at bedriftshelsetjenesten følger opp de enkelte vaktlag for å avklare arbeidsbelastning og ivaretakelse av den enkelte.

– Som ansvarlig for polititjenesten ved Oslo Lufthavn er jeg som politimester i Øst politidistrikt, glad for at vi sammen er blitt enige om disse tiltakene slik at de ansatte føler seg godt ivaretatt og vi slipper å stenge grensekontrollen med de konsekvenser det ville ha gitt de reisende og Oslo Lufthavn for øvrig, sier politimester Jon Steven Hasseldal i en pressemelding fra Øst politidistrikt.

Konstruktivt møte

– Vi har hatt et veldig konstruktivt møte og en veldig fin dialog med ledelsen, og jeg er glad for at vi slapp å gå til det skrittet at vi stengte grensen.

– Så det er jubel blant de ansatte.

– Ja, du kan jo si det. Vi er veldig fornøyde med resultatet og at HMS-delen nå blir ivaretatt, svarer Martinsen.

 

Møtte justisministeren

Onsdag var justisminister Anders Anundsen på Oslo Lufthavn for å møte politimesteren og de ansatte ved politistasjonen.

– Det er politimesteren som har ansvar for å prioritere og sørge for at det fungerer så godt som mulig. Det må han gjøre i samråd med Politidirektoratet og innenfor de rammene som foreligger, sa Anundsen til NTB.

På lengre sikt vil Justisdepartementet gå gjennom tildelingssystemet for politidistriktene og se nærmere på hvordan hovedflyplassen vektes i tildelingene.