Rygge-sjef Pål Tandberg sier til Dagens Næringsliv at han ikke vet om prosjektselskapet Rygge Airport, som jobber for fortsatt drift, har sikret seg mer kapital eller nye flyselskaper som vil trafikkere Østfold-flyplassen.

– Det må være en joker et sted. Ellers blir det bare luft, sier Tandberg. Til Dagbladet sier han at en av fire nøkkelpersoner som jobber ved flyplassen er borte, og hvis Rygge Airport vil beholde flyplassjef, kvalitetssjef, sikkerhetsansvarlig og sjef for plasstjenester, har de dårlig tid.

Daglig leder Knut Johannessen i Rygge Airport avviser å kommentere om nye aksjonærer er kommet på plass eller om det er kommet til nye og andre flyselskaper som vil opprette ruter til og fra Rygge.

– Nå må vi ha noe arbeidsro, sier Johannessen til Dagens Næringsliv.

 

Den sivile flyplassdriften i Rygge skal etter planen opphøre fra 30. oktober, når flyplassens hovedkunde Ryanair avvikler sin rutetrafikk.

Eierne i selskapet Rygge Airport skal møtes for sonderinger onsdag. Selskapet har 28 eiere, blant dem tidligere DNB-sjef Svein Aaser og tidligere NSB-sjef Einar Enger. Tidligere Ap-statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen er styreleder.