Gå til sidens hovedinnhold

Beredskap flyttes sørover

Artikkelen er over 6 år gammel

Regjeringen har bestemt at politiets beredskapssenter planlegges sør for Alna. – Bra for oss, sier Svein Holtan.

I går ble det offentlig kjent at politiets nasjonale beredskapsressurser kan få sitt møte- og treningssted i området Grønmo og Taraldrud sør for Oslo.

Dermed legges planene om et senter på Alna vekk, kostnader og utviklingspotensialet skal ha skremt Regjeringen fra å arbeide videre med det.

Prosjektleder Svein Holtan ved Rygge Beredskapssenter ser ingen dramatikk i dette.

– For vår del spiller ikke dette noen rolle, vårt prosjekt orienterer seg mot alle såkalte blålysetater, her er det snakk om politiets eget senter i hovedstadsregionen og det er bra at man nå har besluttet seg for hvor man ønsker dét utviklet. Innsatstroppene har et reelt behov for et sted å øve, sier han.

Har alt

– Kan de endrede geografiske forutsetninger påvirke, for Rygges del, i noen grad? Det er kortere vei fra flyplassen til Grønmo enn til Alna.

– Det skal vi ikke utelukke, avstanden i luftlinje er 8–10 minutter. Vi anbefaler at helikoptrene som skal være en del av politiets osloberedskap å ha base på Rygge. Da slipper man etablerings- og byggekostnader når det gjelder hangarer og annen type infrastruktur, sier Holtan som også mener at tjenestene vil profittere på en Rygge-beliggenhet, ikke minst fordi annen type helikopterberedskap er lokalisert til flyplassen.

Det er en begrenset og spesialisert tjeneste innen oslopolitiet som etter alt å dømme får sitt eget senter sør for hovedstaden.

Resten av de 3300 polititjenestekvinner og menn kan like gjerne videreutvikle kompetansen på Rygge.

Etterspørsel

– Vi fungerer allerede som et treningssenter for mange av de etatene vi ønsker hit, Østfold politidistrikt disponerer en hangar der de har bygget opp gode treningsmiljøer, både Oslo- og Follopolitiet benytter det til øvelse, det samme gjør Politiets sikkerhetstjeneste (PST), sier han.

I tillegg til politiet mottar Holtan stadig forespørsler fra helsesektoren som har et klart og definert behov for å drille tjenester.

– Vi ser at behov og eksisterende aktivitet genererer mer av det. Veldig mange vil til oss sier prosjektlederen.

– Hvordan er progresjonen for formelt å få etablert et senter på Rygge?

– Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har en rapport til høring. Vi vil levere vår høringsuttalelse før fristen i november. Deretter får vi avvente politikerne og deres beslutninger, sier prosjektleder Holtan. Det er for øvrig snart to år siden justisminister Anders Anundsen var på Rygge for å bli bedre kjent med beredskapsplanene.

Kommentarer til denne saken