Minst åtte personer i Rygge er uten fast bopel

Det er boligmangel også i Rygge. Minst åtte mennesker der står uten fast bopel per i dag.