Dette huset fikk byggeskikkprisen: – Til inspirasjon for andre

Østre Årefjordvei 201 fikk årets byggeskikkpris i Rygge.