Millionbevilgning til Ekholt Ballklubb blir en thriller, nå innkalles det til ekstraordinært kommunestyremøte

Torsdag kveld ble det for annen gang flertall i Rygge formannskap for å bevilge to millioner kroner ekstra til Ekholt Ballklubb og det nye klubbhuset som skal bygges.