Gå til sidens hovedinnhold

Nytt liv til Rygge

Artikkelen er over 5 år gammel

Forsvarsminsiter Ine Eriksen Søreide har gjenåpnet Rygge, fire år etter at basen ble besluttet nedlagt.

I Regjeringen langtidsplan er det plass til Rygge. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide beskriver overfor Moss Avis at det militære nærværet er styrket og at flyplass og base inngår i strategien for et norsk forsvar tilpasset de utfordringene landet og NATO- samarbeidet står over for.

Fredag lanserte Søreide, statsminister Erna Solberg og Frp- statsråd Per Sandberg strategiplanen som skal bidra til at landet er sikkert og godt i en tyveårsperiode. Til Rygge foreslås det å flytte 339-skvadronen. Denne er i dag lokalisert til Målselv. 339 skvadrons hovedoppgave er taktisk transportstøtte til Hæren, noe som innebærer luftmobile operasjoner, støtte til spesialoperasjoner og innsetting av oppklaringsstyrker.

– Vi ønsker å se denne i en større sammenheng der samspill mellom forsvar og andre, gjerne sivile, skal dyrkes. De 18 helikoptrene skal kunne brukes i en rekke nærforsvarsscenarier.

Fagmilitært råd

– Dette er i tråd med mitt råd, konkluderer forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen som er tilfreds med at noe aktivitet rykker tilbake til flyplassen som vitterlig ble vedtatt nedlagt sommeren 2012. Bruun-Hansen minner om at den nye aktiviteten ikke er stor, men at det har vært aktivitet der, også de siste årene, som skal videreføres. Og det er rundt dette regjeringen nå kraftsamler innsatsen; spesialstyrker, politi og beredskapstropper hører naturlig til på stedet som også huser, på permanent basis, sjefen for luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Forsvarets EK- støttesenter.

– Det er utelukkende strategiske årsaker til dette?

– Ja, Rygge har en beliggenhet som er viktig og besitter en militær infrastruktur som gjør stedet attraktivt for militær aktivitet.

– Sorterer flystripeutfordringene under ditt ansvarsområde?

– Nei, det gjør ikke det, men vi er selvfølgelig kjent med at den sivile luftfarten forsvinner. Vi er i stand til å drifte stripa og skal klare oss uten de inntektene som den kommersielle driften fram til nå har generert, sier han.

– Fremover?

– Det er viktig for oss å ha baser i denne delen av landet som vi kan utnytte fritt. Rygge er nå et av ytterst få alternativer som vi kan drive militært forsvarlig.

Stortinget

Regjeringens langtidsplan er nå Stortingets eiendom, den vil garantert skape debatt, og allerede fredag ettermiddag kom det solide mishagsytringer fra støttepartiene V og Krf. Begge beklager seg over at det tradisjonelle landforsvaret og får støtte av Ap og Sp. Til VG sier Trine Skei Grande at hun oppfatter nivået på forsvarsplanen som OK, men mener det brukes for lite på Hæren, Heimevernet og Kystforsvaret. Heimevernsavdelingen 01, som sorterer under Rygge skal i følge forsvarsministeren forbli urørt, men det står i langtidsplanen at HV skal reduseres gradvis.

I forslaget til langtidsplan ønsker regjeringen at det gjennom innsparing, endret personellstruktur og effektivisering skal frigjøres i underkant av 2,5 milliarder kroner allerede innen utgangen av 2020.

Over en periode på 20 år blir dette om lag 40 milliarder kroner.

– Kostnader som påløper i gjennomføringen av å frigjøre disse midlene må trekkes fra, og er beregnet til samlet om lag 2 milliarder kroner. Dette er i hovedsak personellrelaterte omstillingskostnader, som inkluderer kostnader til nødvendig nedbemanning, skriver NTB.

I dag ble det også klart at regjeringen i sin langtidsplan for Forsvaret foreslår å legge ned til sammen elleve større og mindre anlegg.

Anleggene som foreslås faset ut er Kjevik, Karljohansvern, Kjeller, Setnesmoen, Grunden 22, Hovemoen, Nærøysund, Trondenes, Åsegården, Harstad Syd og Andøya.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.