Alf Haugen mener det er på tide at innbyggerne i Halmstad sier hva de mener om forslaget om å etablere en gigantisk tog-parkering på Gon. Aksjonsgruppa for bevaring av et godt bomiljø på Halmstad inviterer derfor til åpent møte mandag 8. oktober på Rygge IL klubbhus, hvor flere politikere vil være tilstede. Med seg på laget har han blant annet Hans Magnus Lie i Seinorbo.

Snille

Gon er et av fire steder i mossedistriktet som er foreslått som plassering av togparkering, og alternativene er nå ute på høring. På Halmstad kan anlegget bli liggende i et boligområde hvor det nå står nybygde bolighus, og hvor det ifølge Haugen er regulert for over 400 boenheter.

– Det er tragisk å ødelegge et bomiljø på den måten. Vi skjønner at Bane NOR må ha et sted å plassere togene sine, men ikke helt opp i et nyboligfelt, sier Haugen som mener at ting endelig begynner å ta form på Halmstad, hvor man fra før har måttet belemre seg med både E6 og flyplass. 

– Vi nordmenn er veldig snille og godtar ganske mye. Men dette er ikke akseptabelt, det vil rasere hele bomiljøet. Dette bomiljøet er viktig for veldig mange mennesker. I tillegg vil det ta mye av skogen som også er verneverdig på mange måter, mener han.

 

Ordførerne

Haugen har vært rundt på Halmstad og snakket med folk, og har satt igang en underskriftskampanje. Inntrykket han sitter igjen med er at mange ikke har kjennskap til planene om togparkering.

– Det er faktisk ganske mange som ikke har fått det med seg, eller ikke skjønt hva konsekvensene kan bli.

Ifølge Alf Haugen har begge ordførerne i Moss og Rygge, Hanne Tollerud og Inger Lise Skartlien, sagt at de skal komme på møtet mandag, i tillegg til flere andre politikere.

– Man må løfte stemmen innimellom og være føre var så vi ikke blir overkjørt som i Moss. Det viktigste av alt er å få politikerne til å si at dette vil vi ikke ha, sier han.

Moss Høyre har allerede tatt til orde mot etablering av en slik togparkering i nye Moss kommune.