Moss Avis skrev i går at Rygge kommunestyre har vedtatt å legge ned bolig for enslige mindreårige flyktninger. Da saken ble behandlet i kommunestyret sist torsdag, fremmet SVs Jon Aga følgende forslag:

– Bolig for enslige mindreårige flyktninger består som i dag, med minst fire brukere i huset.

SVs forslag ble støttet av både Senterpartiet, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og uavhengig, og fikk totalt åtte stemmer. Mens Ap, Høyre og Frp stemte for rådmannens innstilling om at bolig for enslige mindreårige flyktninger avvikles på en slik måte at dagens beboere ivaretas. Dette ble vedtatt med 19 stemmer.

LES OGSÅ: Ønsker asylmottak her

Velfungerende tilbud

– Jeg synes dette er helt feil prioritering. I en tid hvor millioner av mennesker er på flukt velger man i Rygge å legge ned et godt fungerende tilbud. Vi ser at folk i Rygge er engasjerte og stiller opp frivillig for å hjelpe flyktninger. Vi burde heller sett på hvordan vi kan utvikle dette tiltaket, sier SVs Leif Christensen.

– Staten har endret refusjonsordningen for botilbudet, slik at kommunen må betale en egenandel på to-tre millioner?

– Det er selvsagt et problem at regjeringen la om finansieringen slik at vi fikk en kommunal egenandel. Men da burde vi heller legge press på regjeringen, sier Christensen.

Under ordførerduellen på moss-avis.no sa Inger-Lise Skartlien (Ap): – Hvis det er viktig for regjeringen at vi skal bosette enslige, mindreårige flyktninger, må de fjerne den kommunale egenandelen, slik at vi kan gjøre en god jobb på linje med private aktører, som får dekket hundre prosent.

– Vi i Rygge tar vår del av ansvaret ved å bosette asylsøkere og ekstra syriaflyktninger. For mindreårige er egenandelen for kommunen for høy, sa Harald Fløgstad (H).

Rygge har vedtatt å motta ytterligere ti flyktninger utover vedtatt kvote for 2015 og ti flyktninger utover vedtatt kvote for 2016. Det er blant annet på bakgrunn av dette at rådmannen foreslår å legge ned boligen for mindreårige, fordi Rygge ikke har råd til begge deler.

Frp har fremmet en lovlighetsklage på vedtaket om bosetting av flyktninger, fordi de mener saken ikke er forsvarlig utredet ved at det ikke er vist til økonomisk inndekning. Også den ble behandlet i kommunestyret sist uke. Alle partier unntatt Frp stemte for å opprettholde vedtaket om bosetting, men saken går til fylkesmannen.

Privat aktør

Som Moss Avis skrev i går, ønsker det private firmaet Aleris å etablere mottak for 15 mindreårige flyktninger på Kure gård. Om dette sier Skartlien:

– Dette er en prosess som kommunen ikke er så veldig involvert i, men vi må sørge for at bygningen er i god stand. Det er ikke nødvendigvis slik at kommunen kan si nei til dette, og sett i lys av dagens flyktningsituasjon er det heller ikke sikkert vi har lyst til å si nei.