Dronebilder viser skade på kirkespiret: – Dette er nok noe vi bør undersøke nærmere

En innbygger i Rygge har tatt dronebilder som viser at det er rust på spiret på Rygge kirke.