Fra tirsdag 27. februar til søndag 4. mars får menighetene i Rygge sokn og Ekholt sokn besøk av biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme. Ifølge sokneprest i Rygge, Tor Bjørn Andresen Osberg er dette en stor begivenhet for alle medlemmene av Den norske kirke som bor i kommunen. Det er ni år siden forrige bispevisitas, og den gangen var det Helga Haugland Byfuglien som var biskop.

– Visitasene er omtrent hvert tiende år, så det er ikke sikkert at samme biskop kommer to ganger. Det er en fin anledning til å gjøre opp status og vise hva vi holder på med. Visitasen er ikke et kontrollorgan, men mer en anlendning til å løfte frem det vi har og se på hva vi kan gjøre bedre, sier Andresen Osberg.

Det blir en intensiv uke hvor biskopen får et innblikk i mye av det som skjer innen både kirkeliv og kommune. Den første dagen skal Sommerfeldt tilbringe flere timer på Rygge ungdomsskole.

– Jeg synes det er veldig fint at biskopen kan komme på besøk på skolen. Det er en anledning for alle ungdommene til å se og høre om biskopen og hvilke oppgaver en biskop har, og en anledning til å samtale med skolen om skole-kirke samarbeid.

I løpet av uken blir det også møter med helsesektoren og flere ledere i kommunen samt et bedriftsbesøk på Dyre Gård. På onsdagen er det lagt inn et besøk på Rygge Storsenter, hvor de skal snakke med senterledelsen og besøke Coop Obs Kafé.

– Vi har registrert over tid at det er mange, ikke minst eldre, på den kafeen. Det er et viktig møtepunkt, særlig for eldre. Vi ser at de bryr seg om hverandre, og merker ved begravelser at det kommer kranser og hilsener både fra de som er der og de som jobber der.

I programmet er det også gjort plass til flere gudstjenester, konserter og andre møter. Besøket avrundes med gudstjeneste i Ekholt kirke.

– Under visitasforedraget etter gudstjenesten på søndag kommer biskopen gjerne med betraktninger om hva han eller hun har sett og hørt, og om det er noen spesielle utfordringer, forteller Andresen Osberg, som har fulgt opp kommentarene fra Haugland Byfuglien i årets Visitasinnberetning.

Gudstjenestene og flere av de andre arrangementene er åpne for alle, og sognepresten håper på stor oppslutning rundt det forestående bispebesøket.