- Budsjettet legges fram 3. november. Når det er gjort, skal jeg være på plass i Kirkegata 14, sier Nævra.

Det var tirsdag morgen at de ansatte i Rygge kommune fikk melding om at det er deres rådmann som skal være prosjektleder for å bygge «Nye Moss kommune».

Moss og Rygge kommuner har for lengst startet arbeidet med å bygge «Nye Moss kommune» og det er nå opprettet en midlertidig fellesnemd bestående av politikere fra de to kommunene.

- Det er et omfattende arbeid som nå skal igangsettes og den midlertidige fellesnemnda har besluttet at det skal ansettes en egen prosjektleder som kan sikre god fremdrift og kvalitet på det omfattende arbeidet som nå skal starte. Prosjektleder Nævra skal i første omgang lede arbeidet frem til endelig beslutning skjer i Stortinget, melder kommunen.

Nævra sier det blir spennende å være med og bygge ny kommune:

- Vi snakker om to sterke kulturer som skal smeltes sammen til én.

- Hva blir utfordringene?

- Ulik bedriftskultur og ulike måter å organisere tjenestene på er jo en utfordring i og for seg.

Den nyvalgte prosjektlederen bor verken i Rygge eller Moss.

- Er det et problem?

- Nei det spiller ikke så stor rolle. Jeg har pendlet fra Oslo til Rygge i snart åtte år, men er opprinnelig fra Horten, så jeg er jo vant til å bade i den samme sjøen.

- Og du blir sittende i Kirkegata?

- Ja der har vi opprettet prosjektkontor, og jeg er vel på plass når budsjettet for Rygge er lagt fram.

Det er Åsmund Rådahl som konstitueres som rådmann i Rygge når Ivar Nævra går inn i prosjektlederjobben.