23. november sendte Forsvarsbygg et krav til RSL på 43 millioner kroner, som gjelder hele forsvarssektoren. Dette inkluderer både forfalte krav, og fremtidige krav som RSL ikke ser seg i stand til å betale, skriver Fredriksstad Blad som siterer Dagbladet.

Ber om gjeldsettergivelse

RSL har bedt om gjeldsettergivelse, men har så langt kommet til kort i forhandlingene.

Flyplassdirektør Pål F. Tandberg forteller til Dagbladet at forhandlingene pågår med Forsvarsbygg og Forsvarsdepartementet, med ukentlige møter, etter at RSL har fått til avtaler med sine øvrige kreditorer.

- Når Forsvarsbygg kommer med den type krav, som eneste kreditor, synes vi det er helt urimelig, sier daglig leder Pål Tandberg.

Dagbladet skriver at i et brev fra advokatene i Forsvarsbygg står det at RSL, «slik det gjentatte ganger er opplyst under forhandlingene i realiteten er insolvent, dvs. både illikvid og insuffisient».

Kan få store konsekvenser

 Tandberg frykter at Forsvarsbyggs krav snart vil få alvorlige følger.

– Dette kan i verste fall fremtvinge en konkurs, som alle taper på, sier han til Dagbladet.

Dagbladet har spurt Tandberg om hvor raskt det kan skje. 

– Det er vel utpå nyåret en gang, svarer Tandberg.

For tre dager siden, altså 13. desember, sendte Forsvarsbygg ut en purring til RSL, ifølge Dagbladet. Da gjensto 2,6 millioner kroner av tidligere ubetalte krav, og en halv million i nye forfalte/fakturerte krav.