Barnehageledere frykter forskjellsbehandling av barn i nye Moss

Åtte daglig ledere i private barnehager i Rygge frykter at det blir forskjellsbehandling av barn i nye Moss kommune.