Fylkesmannen avslår Bane NORs søknad om utslipp til Gunnarsbybekken

Sjøørreten i Gunnarsbybekken i Rygge er mer verdt enn både 9–15 millioner kroner og fare for forsinket jernbaneframføring.