Det er foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved alle skolene på Jeløy som har bedt om og fått gjennomslag for dette.

– Vi ønsker at kommunen utreder Etac-bygget som et reelt alternativ, på lik linje med Solli skole i Rygge og paviljonger på Reier, sier Ola Malum, FAU-leder på Hoppern skole.

Orienteringsmøte

I april fikk foreldrene orienteringsmøte om nye Hoppern og midlertidighet. Der kom det fram at kommunen heller mot å bruke den nedlagte Solli skole i Rygge som undervisningslokaler for Hoppern-elevene mens den nye skolen bygges. Alternativet med paviljonger på Reier framsto som altfor dyrt.

– Vi har jobbet videre med saken etter møtet. Vi tok utfordringen fra kommunen om å se på andre mulige løsninger på Jeløy, som supplement til Reier- og Solli-alternativene, sier Malum.

FAU-representanter fra Hoppern var på befaring i Etac-bygget 3. mai, sammen med Kjell Olav Trobe. Sistnevnte representerer Frelsesarmeen, som eier Etac-bygget.

Store og lyse lokaler

– Vi observerte at lokalene er store og lyse, med god isolasjon, ventilasjon, stabil varme på 20 grader og solskjerming med automatiske, utvendige persienner, forteller Malum.

Foreldrene noterte seg videre at det er lettvegger i kontordelen i dag med cellekontorer over to etasjer, med vinduer/gode lysforhold. Cellekontorene kan enkelt flyttes eller fjernes for tilpassing til klasserom. Prisestimat for lettvegger er, ifølge FAU-ene, 500–600 kroner per kvadratmeter.

– Bygget har kantinelokaler med to gode rom for bordplassering. Bygget har stor hall som eieren kan vurdere å ferdigstille til idrettshall/flerbrukshall. I tilslutning til bygget ligger en bolig som kan inkluderes i prosjektet og egne seg som lokaler for elever med spesielle behov. Bygget er også tilrettelagt for IKT/data med store og godt ventilerte serverrom, sier Malum.

Plass til skolegård

– Det er også mulighet for utendørs skolegård der, og det er en fotballbane der. Videre er mulighet for bil- og sykkelparkering der, sier Malum.

Etac-bygget ligger rett ved Fretex. Hvis det blir midlertidig skole der, åpnes det for samarbeid med Fretex om håndarbeid, redesign, sløyd, sal og scene.

Roger Andresen i Moss kommune sier at Etac-bygget er blant de mange alternativene som allerede er vurdert, før kommunen landet på Solli skole i Rygge eller paviljonger på Reier som de to mest aktuelle.

– Men vi tar FAU-ene på alvor. Derfor vil vi gjennomføre en befaring i Etac-bygget i dag, sammen med blant annet representanter for MKEiendom. Sammen vil vi ta en gjennomgang av bygget for å se om det egner seg til formålet, tilføyer Andresen.

FAU-ene er glade for at kommunen vil se nærmere på Etac-bygget.

– Reier-alternativet virker veldig kostbart, og Solli-alternativet er krevende på grunn av de trafikale forholdene, som vi frykter blir langt mer belastende for elevene enn det som er stipulert i prosjektet, tilføyer Malum.