– Veldig glad for løsningen for Gunnarsbybekken

Anleggsvann fra tunneldrivingen av «Carlbergtunnelen» skal gå til Fuglevik Renseanlegg og havner ikke i den sårbare Gunnarsbybekken i Rygge.