Det er Jansen Arkitekter AS som har utarbeidet planforslaget, på vegne av M8 Eiendom.

- Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fornyelse av dette området, og legge til rette for utbygging av boliger og næring i tråd med kommuneplanen, skriver saksbehandler Charlotte Aune Bryne i saksutredningen.

Les også: Her forberedes bygging av 170 boliger

Hun legger til at detaljhandel skal flyttes fra M8 senteret (Midtveien 8) til en modernisert og ombygd verkstedshall (Varnaveien 33), for å så transformere Midtveien 8 til et område for boliger.

Relokalisering

- Relokalisering av detaljhandel skal skje innenfor samme plan, og det etableres ikke mer detaljhandel utover det som er godkjent til detaljhandel i dag, påpeker hun.

Les også: Ertnes er på flyttefot

Boligbebyggelsen mot nord vil bli bygget med parkeringskjeller i 1. etasje. Ut mot Midtveien ønskes et høyhus på åtte etasjer. Det vil kunne tilby gode solforhold og utsyn mot Oslofjorden.

Langs Midtveien er det tenkt en terrasseblokk med delvis nedgravd parkeringskjeller og med varierende høyder (tre til seks etasjer), Mot vest er det gitt mulighet for en terrasseblokk på tre til fem etasjer.