Frivillig organisasjon fikk skøyte i gave – nå selger de den

Kostnadene for å sette i stand skøyta til Georg «Goggen» Sibbern, «Sonate», ble for høy for RS Frivillig Land Moss.