Etter et styremøte i Rygge Airport AS onsdag kveld har selskapet gått ut med en pressemelding hvor de skriver at Rygge Airport AS er forankret med solid regional støtte, og vil sikre videre emisjonsløp med tegningsgaranti.

- Summen av aksjetegninger og den økonomiske støtten som i de siste uker har kommet fra bedrifter, lokale myndigheter og privatpersoner i Østfold viser et sterkt regionalt ønske og behov for Rygge Airport AS (RA) sitt prosjekt om å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge (MLR) i april 2018, skriver selskapet.

Vipps

Det er kommet inn tegninger for tilsammen 2.490.000 kroner i kapitalutvidelsen, og 14 av 18 østfoldkommuner har innvilget søknaden fra RA om prosjektstøtte. Dette gjør at man nærmer seg målsetningen om et beløp på opp mot  en million kroner fra kommunal sektor.

- Også kommuner i Follo har  meldt sin interesse og mottatt RAs søknad om prosjektstøtte. Søknadsprosessen med Østfold fylkeskommune starter første uken i april. Over 800 personer har støttet prosjektet gjennom Vipps, et initiativ som ikke er startet av RA, men av fem privatpersoner og Facebook-siden Venner av Rygge. Tilsammen er det kommet inn kr. 165.000 på egen Vipps-konto, heter det i pressemeldingen, hvor det understrekes at de oppnådde tegningene i aksjeemisjonen er basert på at RA så langt ikke har inngåtte avtaler med interessehavere.

- Dette synliggjør både risikovilje og en bred og solid interesse for at RA skal lykkes med sin målsetting om å reetablere sivil flyplassvirksomhet ved MLR fra våren 2018. Kapitalen som nå hentes inn skal finansiere alle aktiviteter frem til grunnlaget for en oppstart foreligger, herunder fremforhandling av avtaler med flyselskaper, langsiktig finansering av oppstart og drift, samt teknisk-operativ godkjennelse, melder RA.

Fulltegningsgaranti

- Den regionale forankringen som vi nå har oppnådd vil vektlegges betydelig i forbindelse med nåværende og fremtidige interessenters vurdering av RAs prosjekt, kommenterer styreleder Ole K Sivertsen.  

Selskapet har etablert en dialog med en gruppe aksjonærer om å stille en fulltegningsgaranti, for å sikre minimums emisjonsbeløp på fem millioner. Denne garantien vil være betinget av en avtale med Forsvarsdepartementet og eier/pantehaver i terminalbygg og parkeringshus.

- RA har en pågående og konstruktiv dialog med FD om hvordan tilgang til flyplassområdet samt terminalbygg og parkeringshus kan sikres gjennom avtaler, der også andre interessenter inkluderes. Dette er en «startblokk» for andre aktiviteter RA må gjennomføre for å sikre grunnlaget for en oppstart av flyplassvirksomhet ved MLR. FD og RA er omforent om at tidslinjen for å komme i mål med slike avtaler må holdes stram for ikke å miste tidsvinduet partene har til rådighet for å oppnå målsettingen om gjenåpning av MLR i 2018, skriver selskapet.

På dette grunnlaget har styret besluttet å fortsette arbeidet med å sikre avtaler med FD og de andre interessehaverne i flyplassanlegget basert på selskapets nåværende midler. Arbeidet med kapitalinnhentingen vil fortsette for å sikre RA en robust økonomi for sin gjennomføringsplan.