Styret i Rygge Airport AS (RA) skriver i en pressmelding mandag kveld at de i et styremøte, avholdt  i forbindelse med den pågående aksjeemisjonen i selskapet, nå har bestemt seg for å innstille overfor selskapets generalforsamling om at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars 2017.

Rygge Airport søker som kjent å dekke sitt kapitalbehov på 7,5 millioner kroner gjennom en aksjeemisjon på minimum 5 og maksimalt 7,5 millioner kroner, samt gjennom søknad om tilskudd/prosjektstøtte fra kommunene og fylkeskommunen i Østfold.

Les også: Røper ikke aksjesalgstall for Rygge Airport AS

- Selskapet har mottatt tegninger og det er vist betydelig interesse for RAs engasjement for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge for sivil rutetrafikk. På bakgrunn av fortsatt pågående interesse og gjenstående diskusjoner med potensielle investorer, samt en bedre sammenfallenhet med tidsløpet for den politiske behandling av selskapets søknader om kommunal prosjektstøtte, har styret besluttet å innstille overfor selskapets generalforsamling om at tegningsperioden for kapitalutvidelsen forlenges frem til og med 17. mars 2017, heter det i pressemelingen.

Les også: Anbefaler at Råde støtter Rygge Airport

- Dette gir oss tid til å komme i mål med flere aktører som har respondert positivt på våre henvendelser, sier Ole Kr. Sivertsen, styreleder i RA.

Han sier ekstra tid i tilegg gir selskapet en bedre mulighet til å se sluttresultatet av kapital-utvidelsen i sammenheng med utfallet av den politiske behandlingen av søknadene om prosjektstøtte fra de 18 kommunene i Østfold.

- Så langt har tre kommuner besluttet å gi støtte, sier Sivertsen.

Rygge Airport

Rygge Airport er et selskap som arbeider for å gjenåpne Moss Lufthavn Rygge.

Selskapet ledes av et profesjonelt styre med tung og relevant erfaring og kompetanse.

Bak selskapet står en bredt sammensatt gruppe av samfunnsengasjerte investorer.

Flere kjente, tyngre aktører fra norsk nærings- og samfunnsliv er med på eiersiden.