På inntektstoppen etter å ha solgt barndommens jorde

Karl Otto Molvig (72) hadde størst inntekt av alle i mossedistriktet i fjor, etter å ha solgt et jorde på 48 mål på Kallum Søndre til Block Watne.