Høy temperatur på Bane NORs infomøte om togparkering

Bygninger må rives, naboer får støyplager og matjord går tapt om Gon på Halmstad til slutt velges som sted for å bygge togparkering.