Gå til sidens hovedinnhold

– Luksus på hytta er ingen menneskerett

Artikkelen er over 6 år gammel

Naturvernforbundet reagerer på byggetillatelser i friluftsområder.

– Et skur her, en bod der, og en liten vei der. Summen av alle tillatelsene får større konsekvenser enn kommunene liker å tro, sier Trine Strømme, leder for Naturvernforbundet i Østfold.

Hun reagerer på byggetillatelser i friluftsområder etter at Moss Avis torsdag skrev om en byggesak på Vaskeberget i Rygge.

Der har kommunen etter tilsyn fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet gitt tillatelse til flere forbedringer på en fritidsbolig som ligger noen meter fra vannkanten ved Vansjø.

LES OGSÅ: Raser mot byggevedtak

– Ikke en menneskerett

– Vi skal ha alt. Bil, båt, hus og hytte, og helst så høy standard som mulig. Når kommunen innvilger søknader om gressplener, bryggekanter, uthus og tilbygg i skjøre naturområder, burde de tenke seg om en ekstra gang. Luksus på hytta er ingen menneskerett, sier hun.

En fersk gjennomgang laget av Naturvernforbundet viser at det har vært en nasjonal økning i strandsonebyggingen på 11 prosent fra forrige fireårsperiode.

For til tross for at det i utgangspunktet er forbudt å bygge i strandsoner og friluftsområder, fikk 83 prosent av dem som søkte fra 2011 til 2014 tillatelse.

LES OGSÅ: – Et positivt miljøtiltak med tanke på utslipp til Vansjø

Etterlyser holdninger

Det synes Strømme er en umiddelbar og kortsiktig tankegang.

– Føre var-prinsippet blir ikke hensyntatt. Små inngrep i naturen her og der fører til store konsekvenser i det lange løp. Biologisk mangfold trues, drikkevannskilder forurenses og fremtidige generasjoner mister muligheten til å leve i uberørt natur, sier Strømme.

Hun fortviler over kommunene.

DETTE ER SAKEN

  • Rygge kommune mottok i 2009 søknad om utvidelse av en sommerhytte på Vaskeberget. Eiendommen ligger noen meter fra vannkanten til Vansjø.
  • Vaskeberget er et landbruks, – natur og friluftsområde (LNF) medc restriktive byggeregler. Området er merket som grønnstruktur i kommunens arealplan. Kommunens plan – og miljøutvalg ga dispensasjon og innvilget innleggelse av vann – og kloakkrør. De ga også eier tillatelse til bruk av privat vei og oppsett av tilbygg.
  • Grunneierne Signe og Odd-Ragnar Utne på store deler av Vaskeberget klaget til kommune, Fylkesmannen og Miljøverndirektoratet, men fikk ikke medhold i noen instanser.

– Det er på tide å slå varsko om kommunens holdninger på feltet. De er pålagt å tenke på naturmangfold. I stedet vinner privat komfort fram, sier Strømme.

Kommentarer til denne saken