Banket igjennom Rygge-budsjettet for 2018

– Vi setter av to millioner kroner til asfaltering i 2018, slik at veiene i Rygge blir til å kjøre på, sa Hans Jørn Rønningen (Ap) da han la fram styringsflertallets budsjettforslag for 2018.

Artikkeltags