Åtte pågrepet da politiet gjennomførte dopingaksjon på treningssentre

Politiførstebetjent Terje Bøe i Sarpsborg-politiet er godt fornøyd med kveldens politiaksjon som var rettet inn mot dopingmiljøet i Sarpsborg.

Politiførstebetjent Terje Bøe i Sarpsborg-politiet er godt fornøyd med kveldens politiaksjon som var rettet inn mot dopingmiljøet i Sarpsborg. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Sju menn og en kvinne ble torsdag kveld pågrepet da politiet gjennomførte en aksjon mot flere treningssentre i Sarpsborg.

DEL

Politiførstebetjent Terje Bøe, som ledet aksjonen som ble utført av mellom 40 og 50 polititjenestemenn og -kvinner fra politiet i Østfold, opplyser at formålet med den planlagte aksjonen er å avdekke og forebygge mot dopingmisbruk.

40–50 politifolk deltar

– Bekjempelse av dopingmisbruk har høy prioritet i politiet, og dagens aksjon har vært planlagt i lengre tid. Et sted mellom 40 og 50 polititjenestemenn fra hele Østfold deltok i aksjonen. I tillegg til å avdekke eventuell dopingmisbruk er denne aksjonen også viktig i et forebyggende perspektiv ved at politiet viser at det slås hardt ned på slik misbruk, da vi ser at dette også genererer annen kriminalitet – blant annet vold både i det offentlige rom og i nære relasjoner, sier Bøe til SA.

Terje Bøe opplyser at til sammen åtte personer – sju menn og en kvinne – er pågrepet, mistenkt for dopingbruk og oppbevaring av narkotika. Sju av dem ble pågrepet på treningssentrene, mens én person ble pågrepet på bopel.

– I tillegg til pågripelser av åtte personer, er det gjort beslag av både dopingpreparater og narkotika. Det ble i løpet av kvelden gjennomført ransaking på bopel til flere av dem som ble pågrepet, og her ble det også gjort beslag av dopingpreparater, opplyser Bøe.

En tilsvarende aksjon mot dopingmiljøer ble gjennomført i Halden i begynnelsen av mai i år. I forbindelse med denne aksjonen ble flere personer pågrepet, og politiet beslagla dopingmidler, narkotika og våpen under aksjonen.

Lange fengselsstraffer

Den omfattende politiaksjonen startet allerede ved 17.30-tiden torsdag kveld og pågikk i nærmere seks timer.

– Den operative delen av aksjonen ble avsluttet sent i kveld, men nå jobbes det med å gjennomføre avhør og gå gjennom de beslag som er gjort, opplyser Bøe til SA like før midnatt torsdag.

Han opplyser videre at noen av sakene blir løst ved at de siktede får et forelegg, men at det foreløpig ikke er tatt noen påtalemessig avgjørelse om hva som vil skje i de andre sakene.

– Vi jobber nå med å gå gjennom beslag som er gjort, for å se om flere kan avgjøres med forelegg eller om det er snakk om overtredelser som kvalifiserer til tiltale. Det er fortsatt mye etterarbeid som gjenstår, sier Terje Bøe i Sarpsborg-politiet.

Doping blir i den nye straffeloven fra 2005, og som trådte i kraft 1. oktober 2015, omhandlet under kapitlet «Vern av folkehelsen og det ytre miljø» på lik linje med narkotikaovertredelser. Grov dopingovertredelse har en strafferamme på fengsel i inntil seks år. (se faktaboks nederst i saken)

Samarbeid med sentrene

Terje Bøe er godt fornøyd med torsdagskveldens omfattende aksjon.

– Aksjonen var et samarbeid mellom flere tjenestesteder i Østfold og fungerte veldig bra. Responsen fra innehaverne av treningssentrene har også vært positiv. Politiet og treningssentrene har et godt samarbeid når det gjelder å bekjempe doping, og denne aksjonen viser at de som driver treningssentrene setter pris på at politiet gir bekjempelsen av denne formen for kriminalitet en så høy prioritet, sier Terje Bøe.

Straffeloven § 235

  • Grov dopingovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år.
  • Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på a) hva slags stoff den gjelder, b) mengden, og c) overtredelsens karakter.
  • Uaktsom grov dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

Kilde: lovdata.no

Artikkeltags