Skal ikke være «hjemme-alene-fest»

Her i disse omsorgsboligene i Bankveien på Halmstad skal det bo personer med sammensatte problemer av rus og psykiatri. Naboene protesterer - Rygge kommune beroliger.

Her i disse omsorgsboligene i Bankveien på Halmstad skal det bo personer med sammensatte problemer av rus og psykiatri. Naboene protesterer - Rygge kommune beroliger. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

– Vi kommer aldri til å plassere farlige personer i den typen omsorgboliger som skal åpnes på Halmstad.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Det sier Rygge-rådmann Ivar Nævra om uroen som ansatte og foreldre i Halmstad barnehage har gitt uttrykk for i tilknytning til etableringen av fem nye boliger for bostedsløse nederst i Bankveien på Halmstad.

I mandagens Moss Avis gikk Steffen Svarstad, leder i Rygge Venstre, ut med krav om en ny risikovurdering knyttet til de fem boligene, som er ferdige, men som ennå ikke er tatt i bruk.

Bakgrunn: Barnehage kan få tunge rusmisbrukere som naboer

Har ikke visst

Og eieren av den private Halmstad barnehage, som ligger like i nærheten, hevder at hun aldri er blitt orientert om at det er personer med psykiatri- og rusproblemer som skal utgjøre barnehagens naboskap.

Både hun og ansatte i barnehagen har trodd at eldre eller funksjonshemmede skulle inn i de nye boligene. Nå frykter de, sammen med foreldre til barnehagebarna, for ungenes sikkerhet.

Blant annet er foreldrene redde for politiaksjoner hvis det smugles våpen inn i noen av leilighetene – eller at en beboer skal få et anfall og ta seg inn i barnehagen.

Solid bemanning

Men det er det liten grunn til, mener rådmann Ivar Nævra.
– Vi kommer til å vurdere hver enkelt bruker grundig, og vi vil ikke plassere potensielt farlige personer i slike boliger. Vi skal ha solid bemanning. Så dette skal på ingen måte være noen «hjemme-alene-fest», sier han.

Rådmannen og hans stab har aldri, framholder han, lagt skjul på at det er denne kategorien mennesker som boligene i Bankveien er rettet mot.
– Tvert imot: Det er grundig vektlagt i alle dokumenter som er utarbeidet fra vår side, tilføyer rådmannen, som er klar på at prosjektet er nabovarslet på vanlig måte – uten at det har ført til reaksjoner av negativ art.

Les også: Politiker krever ny behandling av saken

Parkering

– Har Halmstad barnehage fått nabovarsel?
– Ja.
– Har kommunen mottatt noen protester derfra?
– Ikke protester – kun noen kommentarer, men de har stort sett handlet om parkeringsforhold og lignende, sier Ivar Nævra, som mener det er helt vanlig at det protesteres mot slike etableringer.
– Men vi legger vekt på at beboerne i disse boligene skal skjermes, både mot seg selv og mot omgivelsene, avrunder han.

Har vært kjent

Også Sigrun Svartedal, som er kommunalsjef på helse- og omsorgsområdet i Rygge, understreker at det gjennom hele prosessen har vært gjort klart fra kommunens side at omsorgsboligene i Bankveien skal være forbeholdt personer med store og sammensatte problemer.

Ingen er farlige

– Det er lagt opp til skikkelig bemanning i de nye boligene. Blant dem som er aktuelle for å bo der, er det ingen som utgjør noen fare for barn. Det de er belastet med av kriminalitet, handler om å stjele for å skaffe penger til stoff. Ingen er engang i nærheten av å være farlige for barn.

Dessuten er det slik at barna er i barnehagen kun på dagtid, og da vil det alltid være god bemanning på plass, sier kommunalsjefen, som nok synes at reaksjonen fra foreldrehold er i sterkeste laget.

Har tillit

Jon Aga (SV), stoler på at de ansvarlige i Rygge kommune gjør de riktige valgene når de fem nye boligene skal fylles opp.
– Ja, jeg har full tillit til at det i hvert enkelt tilfelle gjøres en grundig og konkret vurdering av faren for uønsket atferd, sier Aga, som er medlem av Rygge kommunestyre og leder av hovedutvalg for levekår.

Enstemmig

I august 2010 skrev Moss Avis første gang om planene om et nytt botilbud for bostedsløse på Halmstad. Senere har prosjektet i Bankveien vært omtalt en rekke ganger, senest for en drøy måned siden, da et enstemmig kommunestyre – de tre Venstre-representantene inkludert, altså – hadde gitt grønt lys.

Sammensatt

– Vi snakker om de dårligste av de dårlige – personer som sliter med sammensatte problemer av psykiatri og rus, men som har krav på et verdig liv, sa Aga i kommunestyret i desember.

– Jeg forutsetter altså at hver enkelt beboer i det nye boligprosjektet blir grundig vurdert med tanke på risiko for atferd som vi ikke ønsker og tolererer. I den prosjektrapporten som er utarbeidet, legges det vekt på et godt forhold til omgivelsene. Det er beklagelig hvis dette ikke er kommunisert godt nok ut. Men det skal jeg ha et møte med kommunalsjef Svartedal om, sier Aga i dag.

Bra, men...

I kommunestyret før jul ble Bankveien-prosjektet betegnet som bra av både Ole Gjølberg (Ap) og Anne Grethe Røhmesmo (H). Men begge poengterte at kommunen må sørge for et godt forhold og ditto dialog med naboene.
– Hva som har vært målet og hensikten, har altså stått i alle papirer vi har sendt fra oss. Vi har ikke forsøkt å «gjemme» informasjon om hvilken type brukere vi ser for oss i disse fem boligene. Nabovarsling er gjennomført, men barnehagen har ikke fått spesiell informasjon utover det, sier Svartedal.

– Det burde den kanskje ha fått – plassert tvers over veien for de nye boligene?

– Ansatte og foreldre føler åpenbart at de ikke er godt nok informert. Det er beklagelig. Men jeg sier det igjen: Ingen farlige kriminelle blir boende her, sier hun.

Bedt om ny sak

Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) har bedt rådmannen om å fremme en ny sak, og hun legger vekt på god dialog med naboene videre i prosessen.

– Det kommer en ny sak. Den vil dreie seg om bemanning og økonomien i dette prosjektet, sier rådmann Ivar Nævra til Moss Avis.

Artikkeltags