Det hevder en person som har rapportert saken på fiksgatami.no. Det er en nettside hvor man kan rapportere og diskutere lokale problemer.

I den anonyme meldingen står det at det er minst 25 til 30 store, døde gran- og bjørketrær og at noen har begynt å falle i skogfeltet som fungerer som rekreasjonsområde for beboerne rundt.

Skogbrukssjefen i Moss, Rygge og Råde, Bjørn Pettersen, forteller at landbrukskontoret følger opp slike områder og sjekker om trærne kan være farlige når de får meldinger om det.

Han påpeker samtidig at det ikke er unormalt at det står døde trær på slike steder, blant annet av hensyn til fuglelivet. Slike trær får ofte stå så sant de ikke er farlige for folk.