Mange vender tilbake til offentlig skole

ELEVER KOM TILBAKE: Rektor Bodil Orm har registrert at flere elever har kommet tilbake til Bytårnet skole etter å ha meldt overgang til CIS når de åpnet i 2015.

ELEVER KOM TILBAKE: Rektor Bodil Orm har registrert at flere elever har kommet tilbake til Bytårnet skole etter å ha meldt overgang til CIS når de åpnet i 2015. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

De fleste elevene som sluttet på Bytårnet for å begynne på den private skolen Children's International School, har kommet tilbake til Bytårnet.

DEL

Flere hundre barn står i kø for å komme inn på den private skolen Children's International School Moss på Verket. Men skolene i Moss har opplevd at flere av de som bytter kommer tilbake.

På Bytårnet skole opplevde de at flere elever meldte overgang til den private skolen da CIS åpnet i 2015.

- Et flertall av elevene som den gang gikk over til CIS har kommet tilbake. Anslagsvis er det 10 av 17 elever som har retunert til oss igjen, forteller rektor Bodil Orm.

At elever som har meldt overgang til den private skolen på Verket har kommet tilbake til de kommunale skolene, bekreftes av skolesjefen i Moss kommune, Roger Andresen.

Skolesjefen forteller at de ikke har ført noen offisiell statistikk, og at det derfor er vanskelig å si noe om forholdene på hvor mange som har returnert til den kommunale skolen.

- Men vi registrerer at det er elever som kommer tilbake til våre skoler, sier han.

LES OGSÅ: Har fulle 1.klasser til og med 2024 

Naturlig årsaker

Children's International School Moss (CIS) åpnet på Verket i 2015. Utdanningsdirektoratet har godkjent skolen i Moss for 268 elevplasser fordelt på 1.-10.trinn. Alle disse plassene ble raskt fylt, og det har i lang tid vært lange ventelister for å starte på skolen.

Det at mer enn halvparten av de som har meldt overgang fra en av de kommunale skolene i Mosse-distriktet til CIS, ikke har blitt værende på den populære privatskolen, ser ikke Fredrik Bjørge Hansen ved CIS Moss som et nevneverdig problem.

Hansen bekrefter at rundt 10-12 elever byttes ut hvert år, tilsvarende 4-5 prosent av elevmassen. Årsaken til dette mener han har er helt naturlig.

- Hovedsaklig dreier det seg om at familien flytter eller at elevene savner venner og miljø, og derfor går tilbake til de gamle skolene sine, opplyser han.

Skolesjefen i Moss er klar på at de ønsker mangfold i skolene, og at de ikke var negativt innstilt til CIS når de åpnet. Dette har ikke endret seg. Men de ønsker naturlig nok å bevare mangfoldet mest mulig innenfor den kommunale skolen.

- Alle er selvfølgelig velkomne til å komme tilbake til de kommunale skolene om de finner ut at det er mer riktig for dem, avslutter Andresen.

Artikkeltags