Katrine Lekang fullførte en mastergrad i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 2009. Gjennom forskningen sin har hun nå sett på hvordan DNA-undersøkelser av biologiske arter kan vise hvordan oljeutvinning påvirker livet i havet. Resultatene viser at man ved hjelp av DNA-baserte metoder kan påvise effekter på arter fra en større del av næringskjeden, og dermed bidra til et mer fullstendig bilde av hvordan livet i havet blir påvirket av menneskelig aktivitet.

Lekang viser gjennom sin forskning at DNA-undersøkelser gjør at man blir i stand til å fange opp en bredere andel av faunaen på en mer effektiv måte, og presenterer i sin avhandling potensialet for slik teknologi i miljøovervåking. Dette kan være viktig for å redusere kostnader og tid ved miljøovervåking, i tillegg til å kunne fange opp skadelige miljøeffekter på et tidlig stadium.

Etter fullført mastergrad er det mulig å ta en doktorgrad (Ph.d.-grad) som er den høyeste akademiske graden i Norge.