– Jeg har nesten blitt påkjørt der 11 ganger bare i år

Fotgjengerfeltet på bakketoppen ved sletta i Son har hatt flere nestenulykker. Lokale beboere forteller de har hjertet i halsen når de skal krysse den belastede Sonsveien.