Denne veien er nå stengt for tyngre kjøretøy frem til sommeren 2020

Langs Kolåsveien i Son sentrum skal det frem til neste sommer legges nye vann- og avløpsledninger samt bygges fortau. Det kan få konsekvenser i form av lang omkjøringsvei om man ikke er oppmerksom på skiltene som nå er satt opp langs veiene.