Nå begynner vårrengjøringen av veiene i Østfold

Det er tid for rengjøring av riks- og fylkesvegene. Fram til 17. mai skal Statens vegvesen feie, spyle og plukke søppel langs om lag 2000 kilometer veier i Østfold.

DEL

Søppelplukkingen og feiingen av E6 starter allerede natt til mandag 1. april. Det melder Statens vegvesen i en pressemelding der de forteller at arbeidene først starter ved svenskegrensa og deretter vil skje etappevis nordover de to neste ukene.

Nattestenger E6

Det betyr blant annet at korte strekninger langs E6 blir nattestengt mens rengjøringen pågår, men da vil omkjøring være skiltet, understreker Statens vegvesen.

På E18 i Østfold vil vårrengjøring starte umiddelbart etter påske, fra 23.april, og pågå frem til 17.mai. Deler av E18 vil bli stengt i perioder på natta der rengjøringen pågår. Det blir skiltet omkjøring.

– I byene og på de mest trafikkerte strekningene blir rengjøringen utført om kvelden og natten for å redusere ulempene for trafikantene, sier Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen i Østfold.

– Senk farten

Rengjøringen starter i områder med høy fare for luftforurensning. Byer, tettsteder og gang- og sykkelveger prioriteres også. Deretter tas alle øvrige riks- og fylkesveger fortløpende fram til 17. mai.

– Vi ber om at trafikantene overholder fartsgrensen og er ekstra oppmerksomme på vegsperringene av hensyn til de som utfører rengjøringen, oppfordrer Kongshaug.

Totalt er det snakk om 280 kilometer riksveg og 1692 kilometer fylkesveg som skal vårrengjøres i Østfold. De kommunale vegene er det hver enkelt kommune som rengjør.

Artikkeltags