Over 2700 tungbiler fikk kjøreforbud

432 kjøretøy fikk gebyr for dårlige dekk eller manglende kjetting i Østfold fjor

432 kjøretøy fikk gebyr for dårlige dekk eller manglende kjetting i Østfold fjor Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Statens vegvesen i Østfold utstedte 2747 kjøreforbud og anmeldte til sammen 77 yrkessjåfører i løpet av 2016.

DEL

-Enkelte førere tar for store sjanser, sier leder for vegvesenets kontrollvirksomhet i Østfold, Øyvind Grotterød. 20 av de 77 anmeldelsene kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

- Det er skremmende å tenke på at enkelte førere av vogntog, lastebiler og busser ikke tar seg tid til nødvendig hvile. Er du ikke opplagt skal du ikke sette deg bak rattet på et tungt kjøretøy. Et sekunds uoppmerksomhet kan få fatale følger for både sjåfør og medtrafikanter. Det er rett og slett livsfarlig, sier Grotterød i en pressemelding.

Han understreker at det kun er de groveste tilfellene av regelbrudd som blir anmeldt.

- De som har bomma litt på tida får i høyden en advarsel. Det er de som vi mener har grove og bevisste overtredelser som blir meldt til politiet.

Overlast og dårlig lastsikring

887 av de 2747 kjøreforbudene i Østfold kom som følge av overlast. 827 tunge kjøretøy ble stående fordi lasten var sikret for dårlig.

- Slikt er skuffende å avdekke. Last som faller av en traktor, et lasteplan eller et vogntog langs vegen, kan føre til store skader på andre trafikanter. Jeg håper vi ser en bedring når det gjelder dette i 2017, sier Grotterød.

Han er også skuffet over flere førere som fraktet farlig last ikke gjorde det i tråd med regelverket. 5 ble anmeldt og 38 fikk kjøreforbud for brudd på disse reglene.

- De som for eksempel kjører brennbart eller eksplosivt materiale har et særlig ansvar i trafikken. De skal håndtere lasten på en forsvarlig måte og de skal merke bilen korrekt. På den måten vet nødetatene hva de kan forvente ved en eventuell ulykke eller utforkjøring. Uten riktig merking og forsvarlig håndtering, kan man sette andres liv og helse i fare, sier Grotterød.

Bedre dekkutrustning

432 kjøretøy fikk gebyr for dårlige dekk eller manglende kjetting. 53 av disse var så dårlig skodd at de måtte stå igjen på kontrollplass til dekkene var skiftet.

- Selv om dette var 432 for mange, har vi likevel sett en forbedring når det gjelder bruk av dekk og kjetting de siste årene. Det er tydelig at bransjen har tatt dette på alvor. Jeg tror at de 2 innskjerpede reglene og vår økte kontrollaktivitet har spilt positivt inn, sier lederen for utekontrollørene i Østfold.

90 kontrolleres hver eneste dag Til sammen ble det registrert over 32800 tungbilkontroller i de fem fylkene i Region øst i løpet av fjoråret. I gjennomsnitt tilsvarer det at det blir kontrollert 90 tungbiler hver eneste dag i Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus og Oslo. Men langt flere er innom for en kjapp sjekk på kontrollplassene i regionen, forteller Øyvind Grotterød.

- De fleste blir vinket videre etter at vi har sjekket at dekkene ser fine ut og hørt at det ikke er noen lekkasjer eller feil ved bremsesystemet. De som havner i statistikken vår er mye grundigere kontrollert, sier han.

Artikkeltags